BÀI CẬP NHẬT
recent

[Phong tục] Văn khấn gia tiên

[Phong tục] Văn khấn gia tiên
(Vào các ngày mồng Một và ngày Rằm)

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)
- Con kính lạy Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật
mười phương.
- Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ chư vị Tôn thần.
- Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ thần linh thổ địa,
ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần
- Con kính lạy Tổ tiên, Cao tằng tổ khảo tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội
ngoại họ…..
(Bố đã mất: Hiển khảo; mẹ: Hiển tỷ; ông: Tổ khảo; bà: Tổ tỷ; cụ ông: Tằng tổ khảo;
cụ bà: Tằng tổ tỷ; anh em trai: Thệ huynh, Thệ đệ; chị em gái:Thệ tỷ, Thệ muội; cô gì, chú
bác: Bá thúc cô di tỷ muội)
Tín chủ (chúng) con là: ………………………….................... .........................
Ngụ tại: …………………….......................... .......................................……….
Hôm nay là ngày .......... tháng .......... năm ........... gặp tiết.... (nguyên đán,
nguyên tiêu, ngày rằm, mồng một), tín chủ (chúng) con cảm nghĩ thâm ân trời đất,
chư vị tôn thần, nhớ đức cù lao tiên tổ, mỗi niệm không quên, thành tâm sửa
biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án.
Chúng con thành tâm kính mời : Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại
Vương, ngài Bản xứ Thần linh thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương,
Long mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài nghe thấu lời mời thương xót tín chủ,
giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.
Chúng con kính mời Tổ tiên, Cao tằng tổ khảo tỷ, chư vị Hương linh gia
tiên nội ngoại họ….., cúi xin thương xót con cháu giáng về linh sàng, chứng giám
tâm thành, thụ hưởng lễ vật.
Tín chủ chúng con lại kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ trong nhà
này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho gia đình chúng
con luôn luôn mạnh khoẻ, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, làm ăn phát tài, gia
đình hoà thuận.
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)
Các mẫu đồ thờ cúng đẹp bằng gỗ >>xem tại đây

* LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG SƠN ĐỒNG (Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội) * Nguyễn Duy Quý: Chuyên tạc tượng Phật Thánh, Truyền thần và Chế tác đồ thờ cao cấp. * Điện thoại: 0902 025 088 * Email: anhquytactuong@gmail.com * Facebook: https://www.facebook.com/duyquy.nguyen.503
Đồ thờ đẹp Sơn Đồng

Đồ thờ đẹp Sơn Đồng

Được tạo bởi Blogger.