BÀI CẬP NHẬT
recent

[Phong tục] Tín ngưỡng thờ Mẫu chính thức trở thành di sản của nhân loại

[Phong tục] Tín ngưỡng thờ Mẫu chính thức trở thành di sản của nhân loại

Như vậy, từ những nỗ lực của GS Ngô Đức Thịnh, nghi lễ hầu đồng từ việc bị cấm đoán trong suốt nửa thế kỷ XX, bị xem là mê tín dị đoan, nay đang được UNESCO xem xét công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của người Việt. Ông chia sẻ: Đến nay, nhận thức của xã hội về tín ngưỡng nói chung và tín ngưỡng thờ Mẫu nói riêng đã có sự thay đổi cơ bản. 


Từ chỗ cho rằng đó là mê tín dị đoan, là sản phẩm của xã hội phong kiến lạc hậu, cổ hủ, xã hội đã nhận thức ra giá trị và bắt đầu thừa nhận tín ngưỡng thờ Mẫu. Tất nhiên, tín ngưỡng thờ Mẫu vẫn cần phải tìm hiểu thêm một cách thấu đáo, chính xác và lâu dài.


Theo kinh nghiệm của ông, muốn chống lại sự lợi dụng tín ngưỡng thờ Mẫu để trục lợi cần phải dựa vào chủ thể văn hóa. Trong những thanh đồng cùng hợp tác với Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam, không phải ai cũng hiểu hết ý nghĩa sâu xa của tín ngưỡng thờ Mẫu. Trung tâm đã vận động các chủ đền, phủ để họ có ý thức trong việc hành lễ. 

Xem chi tiết >>tại đây
---------------------------


* LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG SƠN ĐỒNG (Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội) * Nguyễn Duy Quý: Chuyên tạc tượng Phật Thánh, Truyền thần và Chế tác đồ thờ cao cấp. * Điện thoại: 0902 025 088 * Email: duyquymonitor@gmail.com * Facebook: https://www.facebook.com/duyquy.nguyen.503
Đồ thờ đẹp Sơn Đồng

Đồ thờ đẹp Sơn Đồng

Được tạo bởi Blogger.