BÀI CẬP NHẬT
recent

[Văn khấn] Các bài khấn Đền, Điện, Phủ

[Văn khấn] Các bài khấn Đền, Điện, Phủ
Trước khi hầu lễ sớ hầu và phát nguyện.
Lễ sớ - 1 khấn lạy từ trên xuống dưới:


Con lạy chư phật Tiên Thánh Tam phủ công Đồng
Tứ phủ vạn linh
Con lạy đức Ngọc Hoàng Thượng Đế Vua Cha
Hai Vị quan Nam Tào Bắc Đẩu.
Con lạy Tam Tòa Thiên Tiên Thánh Mẫu
Ngũ Vị Tôn Ông Hội Đồng Quan Lớn
Con lạy Đức Thánh Đại Vương Trần Triều Hội Đồng Văn Võ chư vị Thánh Nội Giáo cửa Thượng Từ Kiếp Bạc
Con lạy Đức chúa Sơn Trang đồng lạy tứ Phủ Tiên chúa
Con lạy tứ Phủ chầu bà ... Tứ phủ Thánh Hoàng .... Tứ Phủ Thánh cô ... Tứ phủ Thánh cậu .... Con lạy sơn trang bát bộ, thập nhị Tiên nàng sơn gia bộ chúng .... (có Thánh bản cảnh thì lạy Danh Thánh. Ví dụ như: Cô Minh Lương, Chúa Tây Thiên Cô Mỏ Than ... khai vào thứ tự trước sau cho hợp lý).
Con lạy chư Tiên thánh tứ phủ linh Thần Nam Việt
Con lạy Chư Tiên Thánh trên ngàn dưới thoải, 36 cửa rừng 72 cửa bể, các động các tòa.
Con lạy thượng ban quan lớn hạ ban các quan .... Thanh xà Bạch xà đại tướng ngũ lôi Thiên tướng ngũ hổ Thần quan, năm dinh quan lớn mười dinh các quan.
Con lạy các chầu quan gia chầu thủ Đình Thủ Đài thủ Ấn thủ tín thủ hộp thủ kỳ thủ roi thủ đao thủ kiếm thủ môn thủ hộ.
Con lạy các Quan Hành Sai Cửa Đình Thần tứ phủ nội từ.
Con kính lạy Dương niên vương hành khiển chí Đức tôn Thần
Dương cảnh Thành Hoàng tối linh Đại vương
Con lạy Thổ công thổ địa bản sứ tri nguyên phúc đức chính Thần
Con lạy chầu bà cô tổ dòng họ ......(dòng họ đồng nhân chuẩn bị bắc ghế)
Con nhang Đệ tử Hồng Hà bảo điện con tên là : ...... Tuổi ....cư tại ..... Xuân (hay hạ thu đông) Thiên cát nhật, con nay tu thiết đàn chay lễ mặn thỉnh Phật tuyên kinh bát nước cơi trầu tờ vàng cánh sớ ... (có ngựa mã thì kê vào) cung nghinh Đình Thần liệt giá trắc giáng.
Thứ tự quang lâm giáng đóng đầu dương đồng con là .... Hội đồng chuẩn nạp tá khẩu thông truyền nay con xin phát nguyện … (nguyện gì thì nói lên) hoặc sám hối những tội nỗi đã mắc từ vấn hầu trước đến vấn hầu này cũng nói lên và xin nguyện
Khấn nguyện xong lễ sớ tam ban ngũ lễ rồi mang hóa.
Sau rồi bình tĩnh thanh thản hướng về các ngài và chắp tay xin phép Phật Thánh, xin phép đồng thầy pháp sư thủ nhang cùng các thủ điện cung văn tứ trụ đồng anh lính chị lính ghế tứ phủ hai hàng, (nếu đi xa dân thôn bản hạt) bách gia trợ duyên canh đàn khóa lễ để vào Hầu Thánh rồi tự phủ khăn.
Khăn phủ diện các giá Thánh Nam hội Đồng Trần Triều và ngũ vị tôn Ông hội đồng Quan lớn cùng giá Hoàng giá cậu là phải tự phủ khăn (ngoài mình chỉ có Đồng thầy phủ khăn hộ khi muốn xin lộc còn không được ai cầm vào khăn cả, nếu có thể tự phủ khăn tất cả các giá càng tốt).
Trong khi hầu:
Theo dòng đồng mà mở khăn hầu các giá, nếu muốn hầu các giá khác nhất là tân đồng thì có lời xin phép đồng Thầy, nếu đồng Thầy cho phép mới được hầu, không thì bái hương tiễn Thánh.
Trước khi lễ Thánh hầu giá đầu tiên phải tống khẩu (xúc miệng bằng rượu cho sạch miệng)
Hầu giá nào cũng phải đưa tay lên xin phép đứng dậy tấu hương dâng hương tế Thánh.
1 dâng hương ba quỳ chín lạy tam ban hoặc bốn quỳ 12 lạy tam ban (đi lùi 2 bước tiến ba bước)
Lễ dâng hương tấu Thánh đủ 4 lần thể hiện dâng hương về 4 phủ Thiên - Thoải - Nhạc - Địa.
Lễ dâng hương ba lần là lễ tam ban (thượng hạ trung).
Chân bước không cao quá bàn loan, tấu hương khai quang, chứng sớ rồi múa đao cờ kiếm .... tùy từng giá.
Cách đứng: Chân lật chân trụ chân vắt chân bàn thạch tùy từng giá.
Trước khi thưởng trà uống tửu phải làm động tác khai quang (làm sạch vật trần).
Các giá hàng Quan hàng Hoàng hàng Cậu khi ngự toạ thì ngồi (có thể xếp bằng hoặc vắt chéo, riêng quan Lớn Đệ Nhất và Quan lớn Đệ tứ phải ngồi xếp bằng không vắt chéo).
Giá Đức Ông Nhà Trần và giá Quan lớn Đệ Nhất, chầu Bà Đệ Nhất không ban khen tiền (tiền vỗ gối).
Múa đao giá Quan Ngũ không được chỉ mũi đao vào công đồng và chống chuôi đao xuống xập công đồng gây ra động đàn (võ tướng dùng đao chống chuôi đao xuống đất chỉ chống khi gặp cấp trên nên buông đao để bái yết hoặc chống khi chấp nhận buông đao thua trận).
Chú ý tránh rơi đao ra xập công đồng (nếu thí đao thì buông đao cho rơi ngoài xập nhưng phải múa võ).
Nếu đang hầu mà rơi đao kiếm trên sập thì hầu dâng phải lấy gạo muối ném ra ngoài sân.
Các giá hàng Chầu, hàng Cô khi ngự tọa phải ngồi quỳ (riêng các hàng Chúa và Chầu Nhất, Chầu Tam, Chầu Tứ có thể không quỳ mà ngồi xếp bằng).
Các giá hàng Quan, hàng Hoàng hàng Cậu khi hiến trà, tửu đủ 3 lần mỗi lần xong phải hạ chén xuống bàn rồi tiếp lần sau.
Các giá hàng Chúa hàng Chầu hàng Cô hiến trà nước đủ 3 lần liên tiếp (không đặt xuống bàn) mỗi lần hiến dâng mời công đồng trước, nếu các chúa bà Sơn Trang ngự rượu nồng có thể tùy hứng.
Chú ý hầu giá Hoàng nghe văn có đoạn:" tam bôi rót chén rượu đào dâng lên hầu Mẫu rồi mới dâng Hoàng là rước quan Hoàng xơi", ghế hầu nghe đến “dâng lên hầu mẫu” thì tay nâng chén dâng lên công đồng, đến đoạn “rước Hoàng xơi” thì mới uống, nhiều người không biết cung văn vừa mới hát đến đoạn "dâng lên hầu mẫu" thì ghế hoàng đã uống trước rồi. Các Hoàng bách bộ ngự tửu ngâm thơ uống rượu tùy hứng.
Khi hầu giá về thoải như giá Cô bơ hay Chúa Thác bước đi thấp, gần, nhẹ, nhanh bay bay, người ta gọi là điệu đi thoải.
Khi hầu về các Chầu chân vắt sau gọi là chân trụ đi lại đứng có nhịp, nhún nhẩy nhẹ nhàng, còn đi chân cao, thấp bằng mũi gọi là chân ngàn, xòe di bàn chân sát xập gọi là chân xuyến. (hầu Chúa chậm chạp, hầu Chầu nhẹ nhàng khoan thai không lắc mông lắc vú), không đi chân xuyến ngang sập công đồng như kiểu con cua bò ngang nếu đi chân này phải đi vòng quanh xập hoặc chéo xập, nếu đi chân xoắn quẩy nên để ba năm cho chắc đồng rồi hẵng đi.
Khi hầu cô thì cũng chân ngàn nhưng thêm chân nhẩy dây.
Khi hầu giá cô bơ điệu bộ khoan thai nhưng cấm cười. Nghe văn mà hầu, khi văn hát:" chân cô bước xuống thuyền" hát đến đoạn “Chèo mở lái ra” bắt đầu mới mở lái để chèo chứ không phải cầm chèo là chèo lấy chèo để.
Các giá hàng Quan trước khi múa đao kiếm phải quỳ một chân xin phép (tổ truyền đạo võ) múa đao múa kiến nhẹ nhàng uy nghi không cần cầu kỳ như đánh võ.
Giá Cậu phải lễ đủ ngũ bái, có thể đi chân lò cò khi múa hèo.
Khi hầu phát tiền lộc, dâng lên công đồng trước rồi mới phát theo thứ tự đồng thầy, thủ nhang pháp sư cung văn, tứ trụ rồi mới bách gia.Chú ý: tiền phát cho đồng thầy hay thủ nhang đạo quan đều phải đưa bằng đĩa.Sau đó nghe văn thưởng thêm hoặc gọi người ban khen riêng hay ban khen cho bách gia thì tùy.
Khi hầu không tung tiền vào mặt tượng không tung lên công đồng.Đó là hành động bất kính.
Dù là Thánh Hoàng Thánh Cô hay Quan lớn thì trên công đồng vẫn là Vua là Mẫu ngôi cao
người hầu được thân ứng bóng một ly một lai chứ không phải là ông Thánh mà muốn làm gì cũng được.
Nghiêm cấm quay mông quay đáy vào công đồng, chỉ mũi đao mũi kiếm vào công đồng và chống đao xuống đất.
Hầu bình tĩnh không vội và đừng cố tỏ ra nguy hiểm lại phản tác dụng, nhất là giá Ông Hoàng Bẩy đừng quá lố vì các quan hành sai bản đền luôn đứng ở đó giám sát và chấm lỗi trong khóa thi kỳ hội.
Hầu là phải sang bóng linh đồng, múa hay múa tài múa đẹp chưa chắc đã có bóng.
Quan trọng là toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ đến hầu lúc đó mới bước vào thể thiền động đón bóng bảo trợ và năng lượng được nếu có thần thái và sắc diện là tốt nhất.
Không ai dạy hầu được vì mỗi người mỗi dòng đồng mỗi lề mỗi lối. Là do nhà Ngài ứng bóng và căn cơ duyên nghiệp của mỗi người, nhưng cố gắng đừng phạm hỗn đồng là mắc tội với Thánh.
Không phán truyền bừa bãi và quát mắng, mình hầu Thánh nhất là khi dâng hương khai quang hay múa đồng cấm để ý những người dưới xập công đồng.
Đặc biệt ghi nhớ trước khi hầu có hai việc phải làm:
1. Ngày hôm trước: làm mâm cơm thỉnh Hội Đồng gia tiên & bà Cô tổ ông Mãnh tổ xin phép mai bắc ghế hầu.
2. Trước ngày hầu có lễ xin Thánh tại chốn tổ và lễ mời Thầy.
Cách hầu đẹp xấu không quan trọng
Các dòng đồng khác thì tùy vì mỗi miền sẽ chuẩn bị và hầu khác nhau và mỗi vùng cũng hầu khác nhau ví như hà nội hay nam định hầu xuôi hải phòng hầu ngược .
Vậy nên dòng đồng nhà ta thì hầu xuôi lên không sợ sánh với dòng đồng khác.
Đây là 2 đoạn văn khấn tứ phủ: Bản đầy đủ dành cho các thầy và Bản Văn khấn ngắn gọn dành cho các con nhang, đệ tử. Có hướng dẫn cách khấn sao cho linh nghiệm nhất đối với con nhang, đệ tử ở dưới bài viết.
BẢN VĂN KHẤN TỨ PHỦ NGẮN GỌN
Đối với các con nhang, đệ tử đi lễ không thường xuyên thì nên khấn ngắn gọn như sau:
Nam mô a di đà phật ( 3 lần )
Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương đất, con lạy chư phật mười phương, mười phương chư phật.
Con lạy toàn thể chư phật, chư tiên, chư thánh.
Con lạy: ...........( tên thánh chủ bản đền. Ví dụ, đến đền Cô Chín ta khấn: Con lạy Cô Chín tối linh)
Đệ tử con tên là:............. tuổi:..........
Ngụ tại:.................................
Hôm nay, (không cần nói rõ ngày tháng làm gì - Nếu không nói thì nhà thánh không biết hay sao), Chúng con đến đây có chút hương hoa, phẩm quả, lễ mặn (chú ý dâng gì thì kêu đó nghe - không có lễ mặn mà kêu lễ mặn là phải tội đó, nên nhớ không bày lễ mặn ở cung phật) xin dâng lên các chư tiên, chư thánh để cảm tạ ơn đức của các ngài đã phù hộ độ trì cho chúng con suốt thời gian qua. Vừa qua, được sự lưu tâm độ trì của các ngài mà công việc (Nếu đã xin việc gì cụ thể mà thành công thì xin trình bày ) của con đã hanh thông vẹn tròn. Chúng con xin được cảm tạ và lễ tạ tất cả các Ngài.
Hôm nay, chúng con tới đây với tất cả lòng thành kính xin các ngài phù hộ độ trì cho con các việc sau: ( Nêu cụ thể các việc cần xin, các khó khăn có thể gặp phải và có thể cả hướng định giải quyết ra sao).
Một lần nữa, thay mặt gia chung chúng con, con xin các ngài giang tay cứu giúp cho chúng con. Chúng con xin đa tạ ...( tên vị thánh bản đền) và toàn thể các chư tiên, chư thánh.
Nam mô a di dà phật (3 lần).
Một số lưu ý về bài khấn trên:
- Do các ngôi vị của nhà thánh rất nhiều chúng ta chỉ khấn: Toàn thể chư tiên, chư thánh là đủ hết cả rồi, chả sót một ai. Nên các bác cứ an tâm mà khấn.
- Ngôi đền nào cũng có một vị chủ đền nên sau khi khấn các chư tiên, chư thánh rồi thì phải khấn tên của vị thánh chủ đền. Vị thánh chủ đền là vị thánh chủ nhà của ngôi đền, còn các ngôi khác tuy quyền cao hơn cũng chỉ là khách, nên không thể không khấn tên vị thánh chủ đền được. Thử hỏi cõi dương trần mình đến nhà người ta chơi mà chả chào chủ nhà chỉ chào mỗi khách thôi thì chủ nhà sẽ hành xử với chúng ta ra sao? Khấn mà quên vị thánh chủ đền thì coi như các lời xin cầu của chúng ta là vô nghĩa, thậm chí còn nguy hại vì mình vô lễ với vị thánh chủ đền.
- Cũng lưu ý khi khấn bên cung phật thì đoạn "chư phật, cư tiên, chư thánh" thì chỉ cần khấn chư phật thôi, còn khấn bên cung thánh thì có thể khấn chư tiên, chư thánh thôi.
- Khi bắt đầu khấn thì khấn các ngôi chư phật, chư tiên, chư thánh vì ngôi cao hơn, sau đó mới đến vị thánh chủ nhà. Còn khi ra đi thì phải xin phép chủ nhà rồi mới chào các vị khách mới đúng. Thậm chí, chúng ta khấn vị thánh chủ đền rồi mới đến chư tiên, chư thánh cũng không sao. Bởi vị thánh chủ đền là chủ nhà còn các chư tiên, chư thánh chỉ là khách.
- Để khấn khi đến hay khấn chào thì nên khấn ở Ban Công Đồng hoặc ở Ban vị thánh chủ đền là được. Sau đó có thể chỉ đến vái các ban khác là được, nếu không có đủ thời gian. Tất nhiên, nếu có nhiều thời gian chúng ta có thể khấn thêm ở các ban khác.
Một số điểm lưu ý khi khấn để có ứng nghiệm được tốt nhất
- Cần quỳ lạy tốt hơn nếu có điều kiện về vị trí, chỉ đứng khi không có chỗ để ngồi. Nhà thánh không chấp nếu ta không có chỗ quỳ lạy, nhưng sẽ chấp ta nếu có chỗ mà không quỳ. Quỳ là sự thể hiện sự tôn kính mà.
- Khi khấn cần chắp tay cung kính, dồn toàn bộ tâm trí vào câu khấn,. Có thể mở mắt, nhưng phải để hướng mắt vào các tượng thánh. Có thể nhắm mắt để tiện cho dồn tâm trí vào câu khấn thì trong tâm vẫn phải hướng thẳng vào cung thờ.
- Không quá nặng nề về câu chữ để sao cho lời khấn được mạch lạc, để có thể khấn bằng cả cái tâm của mình. Đây là phần quan trọng nhất trong khi khấn. Có làm được như vậy thì cây cầu tâm linh giữa người khấn với cõi tâm linh mới được kết nối. Khi đó lời khấn của mình mới được chứng. Nếu trong khi khấn mà không tâm niệm được điều này thì có khấn hay đến đâu cũng khó được chứng giám. Tuyệt đối không được mang bản in sẵn ra mà đọc. Nếu ta đọc thì cây cầu âm dương không bao giờ được kết nối.
- Nên dãi bày chi tiết cụ thể các việc mình cần xin thì càng tốt. Có như vậy, cõi âm mới biết mình vướng cái gì, mắc ở đâu, chỗ nào ngăn trở mình thì cõi âm mới có cách giải quyết cho chúng ta được. Không nên khấn chung chung không cụ thể như: Mua một bán mười, tài lắm, nhiều lộc, gặp may gặp mắn.....
- Đi lễ không quá cầu kỳ về đồ lễ vì cõi âm thường: Chứng tâm không chứng lễ. Nếu có lễ thì nên đơn sơ. Chúng ta nên dành bớt phẫn lễ để cung tiến, hay giọt dầu. Việc đó tốt hơn vì góp công của xây dựng nhà đền sẽ được nhà ngài chứng tâm nhiều hơn. Cha mẹ nào chả thương con nghèo. Vì thế, không nên đua đòi sắm lễ, đặc biệt là mã cho tốn kém mà không giúp gì cho hưng thịnh đền nhà ngài. Nhà thánh hàng năm nhận hàng vạn mã, vàng thử hỏi có dùng làm chi ở cõi đó. Lễ mã chẳng qua là thể hiện lòng tôn kính mà thôi.
- Hãy tự mình khấn thì tốt hơn vì các thầy chỉ thay mình khấn hộ nên chỉ khấn được chung chung hoặc chỉ là tên sự việc chứ không thể tả được các khúc mắc trong sụ việc như chính bản thân chúng ta. Vì vậy, khi thầy khấn xong ta nên tự khấn một mình sau, nếu không thì có thể khấn thầm ngay khi các thầy khấn chung. Lưu ý, chỉ khấn nhẩm thầm để tránh ảnh hưởng đến người xung quanh. Nếu ta làm ảnh hưởng đến người xung quanh thì chính chúng ta không tôn trọng chính mình thì há chi nhà thánh còn muốn nghe chi lời trình bày của mình nữa.
- Một điểm lưu ý thêm là bà con hay có cái tật đi với thầy, khi thầy lễ cho người khác thì mình không thèm để ý. Tốt nhất là phải lắng tâm để nghe và cùng lạy tạ cho người ta. Mình không tiếp phúc cho người thì há chi người tiếp phúc cho ta. Mà với nhà thánh ai chả là con, nhà thánh không thích những kẻ chỉ biết cho chính mình mà quên đi đồng loại.
- Trong đền có nhiều cung, nếu chúng ta đến từng cung mà khấn đầy đủ, mạch lạc là điều bất khả thi bởi ngay chính chúng ta cũng sẽ mất kiên nhẫn để hướng tâm trí vào lời khấn. Vì vậy, chúng ta chỉ nên chọn một vị trí khấn đầy đủ, tốt nhất là tại Ban Công Đồng, nếu không chúng ta vào chính cung của vị thánh chủ đền, nếu không còn chỗ thì chúng ta ra bên ngoài cửa đền khấn vọng vào, còn hơn phải đứng chen chúc xô đẩy khiến chúng ta không thể nhất tâm trong suốt thời gian khấn. Như bạn đã biết khi khi tâm trí bị đứt mạch thì sợi dây âm dương tiếp nối của chúng ta với cõi âm sẽ bị gián đoạn. Tất nhiên, những điều ta khấn sẽ trở thành vô giá trị. Sau đó, chúng ta sẽ đến các cung khác vái lạy và xin cảm tạ là đủ. Lý do đơn giản là khi ta khấn vừa rồi là đã khấn các vị đó rồi. Tất nhiên, nếu thời gian cho phép chúng ta có thể tóm tắt các điều cần lễ tạ và các điều cần xin. Nên nhớ chỉ tóm tắt thôi nghe.
Bản Văn khấn Tứ Phủ đầy đủ
Bản này dành cho các thanh đồng và đồng thày. Các bác đi lễ không thường xuyên không nên khấn vì khấn ấp úng sẽ không kết nối được âm dương.
Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần)
- Con lạy chín phương Trời, con lạy mười phương Đất, con lạy mười phương chư Phật ,chư Phật mười phương,
- Nam Mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
- Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
- Nam Mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.
- Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Con Lạy Chư Đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng .Hộ Pháp Chư Thiên, Thiện Thần Bồ Tát.
- Con lạy Tam Vị Đức Vua Cha Đức Tam Thập Tam Thiên Thiên Chúa Đế Thích Đề Hoàn Nhân Thánh Đế Ngọc Bệ Hạ
Con Lạy Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Huyền Cung Đại Đế Ngọc Điện Hạ.
Con lạy Đức Phật Mẫu Hoàng Thiên
Con Lạy Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình Thủy Quốc Long Vương.
-Con lạy Tam Tòa Thánh Mẫu:
Con Lạy Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên
Con Lạy Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn
Con Lạy Mẫu Đệ Tam Thoải Phủ
Con Lạy Mẫu Đệ Tứ Khâm Sai
Con Lạy Hội Đồng Quan Tứ Trụ Triều Đình
Con Lạy Tam Phủ Công Đồng, Tứ Phủ Vạn Linh hội Đồng Tiên Thánh Đông A Phủ.
-Con lạy Trần Triều Hiển Thánh Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương.
Con lạy Trần Triều Khải Thánh Vương Phụ, Vương Mẫu, Vương Phi Phu Nhân,
Trần Triều Vương Huynh, Vương Đệ.Vương Tử ,Vương Tế, Vương Nữ Vương Tôn
Con Lạy văn võ bá quan quân thần trần triều
Con lạy Tam Tòa chúa bói –Hội đồng Chúa bói Chúa chữa Chúa Mán Chúa Mường
Con Lạy Chúa Đệ Nhất Tây Thiên
Chúa Đệ Nhị Nguyệt Hồ
Chúa Đệ Tam Lâm Thao
Tiên Chúa Thác Bờ
Con Lạy Ngũ Phương Bản Cảnh Vũ Quận Bạch Hoa -Năm Phương Chúa Bà
-Con lạy Ngũ Vị Vương Quan, Tôn Quan Đệ Nhất Thượng Thiên , Tôn quan Đệ Nhị Giám Sát, Tôn Quan Đệ Tam Thoải Phủ, Tôn quan Đệ Tứ Khâm Sai, Tôn Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh.
Con lạy Tôn Quan Điều Thất .
-Con cung thỉnh mời Tứ Phủ Chầu Bà:
Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên
Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn Đông Cuông
Chầu Đệ Tam Thoải Phủ
Chầu Đệ Tứ Khâm Sai
Chầu Năm Suối Lân
Chầu Lục Cung Nương
Chầu Bảy Tiên La
Chầu Bát Nàn Đông Nhung Đại Tướng Quân
Chầu Cửu Sòng Sơn
Chầu Mười Đồng Mỏ
Con lạy Hội Đồng Chầu Bé-Con Lạy Chầu Bé Thượng Ngàn Quyền Cai Bắc Lệ
-Con cung thỉnh mời Tứ Phủ Thánh Hoàng, thập vị quan Hoàng: Quan Hoàng Quận, Quan Hoàng Đôi Triệu Tường, Quan Hoàng Bơ Thoải Cung, Quan Hoàng Tư Thủy Phủ, Quan Hoàng Năm, Quan Hoàng Sáu , Quan Hoàng Bảy Bảo Hà, Quan Hoàng Tám, Quan Hoàng Chín, Quan Hoàng Mười.
Con lạy 36 tòa Sơn Trang , Tám Tướng Thập Nhị Tiên Nàng
-Con lạy Tứ Phủ Thánh Cô
Con xin kính lạy Cô Nhất Thượng Thiên- Cô Cả đền Dùm
Con lạy Cô đôi Thượng Ngàn
Cô bơ Thoải, con lạy Cô Tư Ỷ La, Cô Năm Suối Lân, Cô Sáu Lục Cung, Cô bảy Tân La, cô Tám Đồi Chè, Cô chín Sòng Sơn, Cô Mười Đổng Mỏ, Hội đồng cô bé, Con Lạy Cô Bé Thượng ngàn, cô bé Thoải .con lạy cô Bé Bản Đền (bản điện), Con lạy Tứ Phủ Thánh Cậu trên Ngàn dưới Thoải,
Con lạy Cậu đệ nhất Hoàng Thiên , Cậu Hoàng Đôi Thượng Ngàn, Cậu Hoàng Ba Thoải, Cậu Hoàng Tư Long Thành , Con Lạy Cậu Bé Hoàng Thiên , Cậu Bé Thượng Ngàn, Cậu Quận Phủ Dầy, Cậu Đồi Ngang Phố Cát .Con lạy cậu bé bản Đền (Bản Điện).
- Con Lạy Hội Đồng Quan Ngũ Dinh, Đôi quan Thanh Xà Bạch Xà, Sơn Thần Bản Thổ Ngũ Hổ Thần Tướng-
- Con cung thỉnh mời chư vị Chúa Chầu các Quan thủ Đền thủ Điện, Chư vị Thành Hoàng Bản Thổ , Chư vị Thần thổ cư đồng ngự dải đất này.
-Đệ tử con tên là:............. tuổi:..........
Ngụ tại:.................................
Kim niên kim nguyệt cát nhật lương thời. Hôm nay ngày:... Tháng:... Năm:...
( Dâng gì cầu gì khấn nấy hoặc theo bài bên dưới)
Nhân …………..
Đệ tử con nhất tâm 1 lòng, nhất tòng 1 đạo, nhất tâm trí thiết, nhất dạ chí thành, đêm tưởng ngày mong, tu thiết hương, hoa, đăng, trà, quả, thực (mang miệng về tâu, mang đầu về bái), trên con tấu thượng thiên, dưới con đệ trình long cung thuỷ phủ cùng đồng gia quyến đăng cung phụng cửa đình thần tam tứ phủ ...............(tên đền) linh từ.
Mong trên cha độ, dưới mẫu thương, đèn trời đuốc biển soi đường dẫn lối, phù hộ độ trì cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà , vuốt ve che trở cho gia chung chúng con trong 3 tháng hè, 9 tháng đông, tai qua nạn khỏi- Đầu năm chí giữa, nửa năm chí cuối được bình an vô sự, cửa nhà khang ninh, cầu danh đắc danh , cầu phúc đắc phúc, đắc tài sai lộc...... Dãi tấm lòng thành cúi xin Phật Thánh Chúa Tiên anh linh chứng giám!!!
-Cung thỉnh công đồng Lục Cung Tiên Tổ dòng họ..... nguyên quán.....,Tổ Cô Mãnh Tướng,cậu bé cô bé tại gia, chư vị tiên linh trong dòng họ theo hầu Phật Thánh cửa Đình Thần Tam Tứ Phủ, trên tấu tòa vàng Thượng Thiên , dưới tấu Thủy Cung Địa Phủ ,cho con cháu nhất một lòng, tòng một đạo Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm…
- Đệ tử con tên là:............. tuổi:..........
Ngụ tại:.................................
Kim niên kim nguyệt cát nhật lương thời.
Hôm nay ngày:... Tháng:... Năm:...
Đệ tử con nhất tâm 1 lòng, nhất tòng 1 đạo, nhất tâm trí thiết, nhất dạ chí thành, đêm tưởng ngày mong, tu thiết hương, hoa, đăng, trà, quả, thực mang miệng về tâu, mang đầu về bái, trên con tấu thượng thiên, dưới con đệ trình long cung thuỷ phủ cùng đồng gia quyến đăng bái yết cửa đình thần tam tứ phủ ...............(tên đền) linh từ.
Mong trên cha độ dưới mẫu thương đèn trời đuốc biển soi đường dẫn lối, phù hộ độ trì cho quốc thái dân an mưa thuận gió hoà cung như vuốt ve che trở cho gia chung chúng con trong 3 tháng hè, trong 9 tháng đông, đầu năm chí giữa, nửa năm chí cuối được bình an vô sự, vạn sự như ý, có bệnh thì tan, có nạn thì qua, tai quan nạn khỏi ...... Dãi tấm lòng thành cúi xin Phật Thánh Chúa Tiên anh linh chứng giám!!!
- Cung thỉnh công đồng Lục Cung Tiên Tổ dòng họ..... nguyên quán.Tổ Cô Mãnh Tướng,cậu bé cô bé tại gia chư vị vong linh trong dòng họ đang hầu hạ phật thánh làm đầy tôi kẻ tớ tại các bản đền bản phủ tấu đối phụng đình cho con cháu nhất tâm một lòng nhất tòng một đạo cầu được ước thấy, cầu sao được vậy...
Xin chúc bà con đi lễ vui vẻ và gặp may nhiều may mắn
Với sự thành tâm của mình người viết hy vọng các điều cầu xin của bà con đều được cõi trên lưu ân giáng phúc.

---------------------------
* LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG SƠN ĐỒNG (Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội) * Nguyễn Duy Quý: Chuyên tạc tượng Phật Thánh, Truyền thần và Chế tác đồ thờ cao cấp. * Điện thoại: 0902 025 088 * Email: duyquymonitor@gmail.com * Facebook: https://www.facebook.com/duyquy.nguyen.503
Đồ thờ đẹp Sơn Đồng

Đồ thờ đẹp Sơn Đồng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.